• TripleAir EXCELLENCE AS STANDARD

    TripleAir EXCELLENCE AS STANDARD

    TripleAir Technology's missie is het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van luchtfiltratiesystemen
  • 1

Disclaimer

Privacybeleid
TripleAir Technology begrijpt en respecteert het belang van uw privacy. Als u ons per e-mail benadert, bewaren we uw e-mailadres en alle andere persoonlijke gegevens die u verstrekt. Wellicht nemen we contact met u op naar aanleiding van uw bezoek aan onze website. We zullen uw e-mailadres of andere informatie die u verstrekt niet doorspelen aan andere bedrijven. Door persoonlijke gegevens aan TripleAir Technology te verstrekken via deze site, geven gebruikers toestemming dat wij dergelijke gegevens verwerken als beschreven in dit privacy beleid.

Auteursrecht
Alle materialen op deze site zijn beschermd door auteursrecht of een handelsmerk en mogen derhalve niet gereproduceerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houders van het auteursrecht. Het is niet toegestaan eender welk handelsmerk, auteursrecht of andere vermeldingen van eigendomsrechten te verwijderen van welk deel van de content dan ook.

Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling
U erkent dat noch TripleAir Technology, noch de ontwerper van de website, noch de host, noch de internetaanbieder u verantwoordelijkheid schuldig zijn betreffende uw gebruik van deze site. U waart ons volledig vrij van elke vordering, elk verlies, alle kosten, direct of indirect of speciaal, alsook van schadeloosstellingen van welke aard dan ook die u kan lijden in verband met het gebruik van onze site, zelfs indien u in kennis bent gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke vordering.

Algemene voorwaarden
De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen (zie separaat document bij downloads op de contactpagina).

TripleAir Technology handhaaft een beleid van voortdurend onderzoek en continue verbetering en behoudt zich het recht voor productspecificaties en -ontwerpen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.