Cleanroom

Een cleanroom is een gecontroleerde omgeving waarin producten worden vervaardigd. Het is een ruimte waarin de concentratie van in de lucht zwevende deeltjes binnen vastgelegde grenzen wordt gehouden. De eliminatie van sub-micronverontreiniging in de lucht is feitelijk een kwestie van beheersing. Mensen, processen, faciliteiten en apparatuur veroorzaken de verontreiniging, die voortdurend uit de lucht verwijderd dient te worden. De mate waarin deze deeltjes verwijderd dienen te worden hangt af van de vereiste normen. Het beheersen van de volledige omgeving is de enige manier om verontreiniging onder controle te houden. Bij een cleanroom komt echter meer kijken dan alleen maar luchtfilters. Cleanrooms worden volgens strikte protocollen en methodes ingedeeld en samengesteld. Binnen de elektronica-, farmaceutische, bio-farmaceutische en medische industrie alsook in andere veeleisende productieomgevingen wordt regelmatig gebruik gemaakt van cleanrooms. Zodra de bouw van een cleanroom voltooid is, dient de cleanroom aan de hand van dezelfde strikte normen onderhouden en gereinigd te worden. TripleAir Technology verstrekt professioneel advies over luchtfilteroplossingen voor cleanrooms.